Henrik Ibsens skrifter. Bd. 16

ISBN
9788203198267
Innbundet
kr 890,-

Detaljert informasjon

  • ISBN: 9788203198267
  • Salgsdato: 28.02.2011
  • Språk: Bokmål
Hovedtyngden av tekstene i dette bindet er fra 1850 til 1863. Det dreier seg om en rekke kortere eller lengre artikler, trykt i ulike aviser og periodiske publikasjoner. Det kan være humoristiske stortingsreferater, tekster om litteratur og teater, litterære anmeldelser, en del tekster med skjønlitterært preg, naturskildringer og taler.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…