Forfatter og økonomi

Ved beslutning om utgivelse setter forlaget opp en Normalkontrakt slik den er forhandlet frem mellom  Den norske Forfatterforening og  Den norske Forleggerforening.

Det utbetales et forskudd på royalty ved kontraktsinngåelse. For utgivelser innenfor dokumentarfeltet benyttes en Normalkontrakt fremforhandlet mellom  Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) og Den norske Forleggerforening.

Normalkontrakten som benyttes ved utgivelser for barn- og ungdom er fremforhandlet mellom Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening eller Norsk faglitterær forfatterforening.

Les også: vil du bli forfatter hos Aschehoug?

Forfatterens inntekt

Forfatterens inntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgte eksemplar. Er boken illustrert, deles royalty mellom forfatter og illustratør etter en fordelingsnøkkel de kommer fram til i samarbeid med forlaget. Forlaget dekker alle utgifter til produksjon, markedsføring, salg, distribusjon osv.